Сучасні методи проведення маркетингових досліджень

Іліка Г.П.
26 лютого 2015

Запорукою успішного розвитку компанії  в умовах надзвичайно динамічної та невизначеної економіки є систематичне отримання та ефективна обробка своєчасної, реальної та актуальної інформації.

Тому досить актуальним сьогодні є вміння швидко та якісно збирати та обробляти інформацію, а зробити це можливо за допомогою різноманітних методів проведення маркетингових досліджень.

Методи маркетингових досліджень діляться на методи збору первинних і методи збору вторинних даних. Вторинні дані – це інформація, зібрана коли-небудь для будь-яких цілей, не пов'язаних з поточним завданням. Найчастіше такий метод збору інформації перетворюється на аналіз готових джерел інформації (статистичних довідників, інтернет ресурсів, журналів чи довідників)

Первинні дані – інформація, зібрана дослідником спеціально для вирішення конкретної проблеми.

Основними методами збору первинної інформаціє є:

1. Фокус-група – групове інтерв'ю, яке проводиться модератором у формі групової дискусії за наперед розробленим сценарієм з невеликою групою представників досліджуваної частини населення.

2. Глибинне інтерв’ю – особиста бесіда інтерв'юєра з респондентом у формі, що спонукає останнього до докладних відповідей на поставлені запитання.

3. Аналіз протокола – розміщенні респондента в ситуацію ухвалення рішення про покупку, в процесі якого він повинен детально описати всі чинники, якими він керувався під час прийняття цього рішення.

4. Опитування – передбачає з'ясування думки респондента шляхом особистого або опосередкованого контакту інтерв'юера з респондентом.

Окрім даних методів збору інформації про підприємство чи товар з метою її подальшого аналізу можна виділити ряд методів які зовсім недавно з’явилися у сфері проведення маркетингових досліджень серед них:

1. Retail Audit (аудит роздрібної торгівлі) – це дослідження, що включає аналіз асортименту, цін, рекламних матеріалів у роздрібних точках по досліджуваній товарній групі.

2. Mix-методики – змішані методи досліджень, досить вдало поєднують в собі переваги якісних і кількісних методів. 

Основні види mix-методик: 

Hall-test – метод дослідження, в ході якого досить велика група людей (до 100-400 чоловік) в спеціальному приміщенні тестує певний товар та/або його елементи (упаковку, рекламний ролик), А потім відповідає на запитання (заповнює анкету), що стосуються даного товару. 

Home-test – аналогічний hall-тесту, з тією лише різницею, що тестування товару відбувається в домашніх умовах (вдома у респондента). Використовується цей метод при необхідності тривалого тестування товару. 

Mystery Shopping – метод досліджень, що припускає оцінку рівня обслуговування за допомогою фахівців, виступаючих в ролі підставних покупців.

3. Омнібус – це регулярне багатоцільове опитування населення, проведене на замовлення одночасно декількох замовників з різними завданнями, які спільно його фінансують.

Омнібус складається з 7-10 блоків питань учасників проекту плюс портрет споживача. Блок вміщує в себе 4 питання. 

4. Тестування вживання продукту.

При тестуванні потенційний споживач взаємодіє з продуктом або прототипом продукту в ретельно контрольованих умовах, тобто тестування дозволяє перевірити, чи правильна розуміється замовником ментальна модель взаємодії споживача з його продуктом. Це забезпечується спостереженням за тим, як споживач пробує використовувати продукт. Дана техніка дозволяє визначити, якого роду і де розробники допустили помилки.

5. Комп'ютерна імітація – відтворення в контрольованих умовах достовірну модель деякої реальної життєвої ситуації, яка цікавить дослідника. Сьогодні це здійснюється за допомогою відеомоніторів і мультимедійного програмного забезпечення. 

6. Контекстуальні дослідження – дизайнери товару спостерігають за покупцем на його робочому місці. Ці дослідження можуть вважатися специфічним видом візиту до клієнта або підходом до тестування споживання продукту. В процесі контекстуального дослідження розробники обговорюють із споживачами, що вони зараз зробили і що сталося. Основна ідея полягає в тому, що багато чого з досвіду споживача не може бути виражено словами та обговорено до тих пір, поки він не потрапить у ситуацію споживання. Таким чином, стає зрозуміла необхідність спостереження за покупцем в контексті використання продукту [3].

Отже, для успішного розвитку підприємства в умовах кризи, як ніколи, важливим є наявність достовірної, своєчасної та актуальної інформації про ринок на якому воно функціонує, адже саме вона дасть можливість приймати правильні рішення для подальшого його розвитку, а збір такої інформації можливий лише за допомогою використання найновітніших та найпрогресивніших методик проведення маркетингових досліджень.